فریان آکادمی
پس از تکمیل فرم فوق و پرداخت مبلغ، کتاب از طریق پست الکترونیک برای شما ارسال می‌گردد.
شما در حال سفارش نسخه الکترونیکی (PDF) کتاب به مبلغ ۲۹۰۰۰ تومان هستید.